Výpravní budova železniční stanice Teplice nad Bečvou

Hranice

Funkcionalistická výpravní budova železniční stanice Teplice nad Bečvou je významným příkladem průmyslové architektury z meziválečné doby. Je postavena podle projektu Miloše Fikra a pražského architekta Josefa Dandy, specialisty na železniční stavby. 

Přestavba jednokolejní podřadné trati na hlavní dvoukolejnou a vzrůstající návštěvnost města vytvořily hlavní předpoklady pro stavbu nové výpravny v lázních Teplice nad Bečvou. Vypracování plánů bylo svěřeno Josefu Dandovi, jenž v roce 1936 přijal místo u tehdejšího ředitelství železnic v Olomouci. Teplická stanice, která je v kontextu jeho tvorby zásadní realizací, vznikla v rámci velkého stavebního rozmachu na trati Hranice – Púchov Danda tehdy pracoval i na dalších projektech při této trati, např. zastávek, skladišť, stavědlových domků, věží, vodáren a výtopen. Jen během tří let spolu s konstruktérem a rozpočtářem zhotovil návrhy pro dvaapadesát objektů, dvacet devět z nich bylo postaveno. O realizaci nádražní budovy se postaral hranický stavitel Josef Vostřez.

Stavební pozemek pro výpravní budovu se nacházel v ostrém úhlu sevřeném kolejištěm a silnicí ve svažitém terénu. Danda navázal na řešení svého předchůdce, drážního architekta Miloše Fikra. Vytvořit objekt asymetrického rozložení a jednoduchých kubických objemů. Z uličního pohledu byla dvoupodlažní budova vyšperkována charakteristickými doplňky funkcionalistické architektury, tedy vlajkovou žerdí s emblémem drah, neonovým nápisem a hodinami. Výrazným motivem jsou dodnes dochované prosklené plochy veřejné části nádraží, zejména letní čekárny, které spolu s řadou sloupů a konzol dodávají přísně funkcionalistické železobetonové stavbě na subtilnosti. 

Při pohledu od kolejiště se stavba kvůli příkrému terénu, který překonává, jeví jako přízemní. Nádraží má dvojí tvář, prostší od nástupišť, bohatěji členěnou a monumentálnější na straně hlavního vstupu, který se obrací k řece Bečvě a k současně rostoucímu lázeňskému komplexu.

Již na této stavbě z raného období věnoval autor zvýšenou pozornost dispozici, podléhající kromě nerovného terénu také lázeňské sezóně. Během ní (od května do září) bylo nádraží nejzatíženější a v provozu byla tudíž celá budova. V přízemí na úrovní silnice se nacházela vstupní hala, prostory pro odbavení cestujících, osobní pokladna, úschovna zavazadel a bufet s částečně krytou venkovní terasou. V patře se na úrovni kolejiště nalézaly kanceláře, čekárna, toalety a služební byt pro přednostu stanice. Mimo sezónu se přízemní místnosti nevyužívaly a cestující měli k dispozici pouze prostory v úrovni nástupiště. 

Se změnou provozu Českých drah budova cenného nádraží s podchodem a menšími obslužnými stavbami u kolejišť rapidně chátrá. Pranic nepomáhá památková ochrana, kterou objektu přisoudilo Ministerstvo kultury ČR v roce 1991. Na lepší zítřky svítá po roce 2016, kdy Město Hranice začíná jednat se Správou železniční dopravní cesty o rekonstrukci nádražního komplexu. Mezi lety 2016 a 2019 probíhá první fáze důsledné památkové obnovy financovaná oběma subjekty. I přes dílčí nezdary (demolice samostatně stojícího skladiště s rampou, zánik autentických obkladů v podchodu) se tuto významnou památku funkcionalismu daří úspěšně rehabilitovat. Město Hranice nachází pro část výpravní budovy smysluplné využití, buduje zde informační centrum nedaleké Hranické propasti, přírodní památky neméně unikátní než teplické nádraží.

LJ


Výběr z literatury

Tomáš Pospěch, Hranice, Teplice nad Bečvou a okolí. Architektura 1815–2018, Hranice 2018.

Karel Hájek, Architekt Josef Danda, Praha 2007. 

Tomáš Pospěch, Hranická architektura 1815–1948, Hranice 2000.

Eva Šmídová, Budovy železničních stanic v Pardubicích, Klatovech a Chebu (bakalářská práce), Ústav pro dějiny umění FFUK, Praha 2020, s. 23–26.

Josef Moucha, Nádraží architekta Josefa Dandy, Architektura ČSR, 1986, č. 1, s. 39–40.

Josef Danda, Podíl architekta na úkolech železničního plánování, Architekt SIA, 1944, č. 7, s.137–159.

 

Prameny

Výpravní budova železniční stanice, Památkový kataloghttps://www.pamatkovykatalog.cz/vypravni-budova-zeleznicni-stanice-535546, vyhledáno 23. 1. 2024.