O projektu

Architektonický manuál okresu přerovského (AMOP) je odborně popularizační databáze nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů realizovaných v oblasti bývalého přerovského okresu v letech 1914–1948. Vybrané objekty jsou navázány na tematické stezky a výlety, které za pomoci interaktivní mapy provázejí zájemce po jednotlivých městech, ale i mezi obcemi. Databázi doplňují také medailonky vybraných architektů a dalších významných osobností regionu.

Základ databáze tvoří autorské texty, které zachycují stručnou historii a architektonické hodnoty vybraných objektů, životní osudy jejich majitelů i architektů. Nedílnou součástí je současná i archivní fotografická a plánová dokumentace.

Projekt AMOP doplňuje doprovodný program komentovaných vycházek v jednotlivých městech a edukační programy pro školy a zájmové skupiny.

Svou koncepcí AMOP přímo navazuje na Brněnský architektonický manuál (BAM) a zařazuje se tak mezi další architektonické manuály vznikající po celé České republice (www.architektonicky-manual.cz).

Projekt realizuje spolek Za krásnou Olomouc díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje.

Databáze bude v následujících letech postupně rozšiřována a doplňována o architektonické, umělecké a urbanistické realizace ze starších i mladších období.

 

 

Kontakt

Za krásnou Olomouc, z. s.

IČO: 226 89 931

779 00 Olomouc, Kosinova 7

info@amop.cz

+420 736 605 139

 

Manažerka projektu

Jana Kiesewetterová

 

Odborná garantka projektu

Martina Mertová

 

Editorky textů

Anna Waisserová, Martina Mertová

 

Autorky textů

Tereza Holoubková (TH), Lucie Janečková (LJ), Klára Jeništová (KJ), Nela Kvíčalová (NK), Ivana Málková (IM), Martina Mertová (MM), Anna Waisserová (AW)

 

Edukátorka

Michaela Johnová Čapková | edukace@amop.cz

 

Fotografie

Tomáš Pospěch

 

Archivní materiály

Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum umění Olomouc

 

Grafický design

Dita Krouželová a Tomáš Nedoma

 

Překlad do AJ

Simon Gill

 

Překlad do NJ

Hana Jadrná Matějková

 

Jazyková korektura

Tereza Holoubková

 

 

Tvorba databáze a webových stránek

Via Aurea, s. r. o.