Mojmír Kyselka

Narodil se 16. července 1902 v Brně, kde absolvoval 1. českou reálku. V letech 1921–28 studoval na České vysoké škole technické, hned po absolutoriu nastoupil jako projektant na Stavební úřad města Brna. Zde působil (kromě let 1944–45, kdy byl z politických důvodů propuštěn) až do roku 1962, stal se vedoucím projekční kanceláře pro pozemní stavby a architekturu a později vedoucím projekčního a regulačního oddělení. V roce 1952 odešel na místo vedoucího oddělení územního plánování v odboru výstavby a vodního hospodářství Městského národního výboru v Brně.

Vlastní architektonickou tvorbu omezily Kyselkovy úřednické povinnosti. Přesto je autorem řady zajímavých staveb. První jeho realizací, která řešila otázku minimálního bydlení, byly pavlačové domy v Polní ulici v Brně. Na počátku 30. let vzniklo jeho vrcholné dílo – dvě funkcionalistické školy v brněnských Černých Polích: Německá obecná škola, spolu s B. Fuchsem, 1929–30, a Masarykova obecná škola chlapecká a dívčí, 1930–31, za kterou byl v roce 1937 na Světové výstavě umění a techniky v Paříži oceněn stříbrnou medailí.

Kyselka byl členem Skupiny výtvarných umělců v Brně, pro kterou roku 1936 navrhl pavilon na brněnském výstavišti. V jeho racionálním funkcionalistickém rejstříku se v této době objevily křivky a šikmé linie (vlastní dům v Tomešově ulici, vily v Rezkově ulici), a vrchol nastal koncem 30. a na počátku 40. let, kdy se Kyselka již zřetelně přiklonil k organické architektuře s regionálními rysy (Dvořákova chata na brněnské přehradě, 1937). Po válce se pak věnoval hlavně urbanismu, ale navrhl i několik školních budov a věnoval se také rekonstrukcím památkových objektů. Je například autorem památkové obnovy renesančního Domu pánů z Kunštátu (1952–55), jedné z dnešních budov Domu umění města Brna. Architekt pro většinu svých staveb navrhl i interiéry, na kterých s ním spolupracovala řada výtvarníků (Tichý, Kaláb, Matal, Makovský, Lauda). Od roku 1958 šest let externě působil jako pedagog na brněnském Vysokém učení technickém. Zemřel 5. listopadu 1974 v Brně.

LV / bam.brno.cz

 

Mojmír Kyselka | Architekti/ky | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz)