Bohumír F. A. Čermák

Akademický architekt Bohumír František Antonín Čermák se narodil 8. listopadu 1882 v Moravském Krumlově. Na počátku 90. let se jeho rodina odstěhovala do Brna, kde Bohumír Čermák absolvoval německou reálku. Od roku 1896 studoval v Brně na Německé vyšší státní průmyslové škole architekturu. Po absolutoriu roku 1900 praktikoval v ateliéru Aldaberta W. Pasdireka-Corena ve Vídni, kde studoval na Technické vysoké škole a na Akademii. Často opakovaná informace, že byl Wagnerovým žákem, není archivně podložená, jeho raná díla jsou však Wagnerovou tvorbou ovlivněna.

Po návratu do Brna praktikoval několik let v ateliéru u Josefa Nebehostenyho. V roce 1910 si založil vlastní projekční kancelář. Jeho první velkou zakázkou, na níž se projevila pozdní fáze wagnerovského monumetalismu, byla budova Úrazové dělnické pojišťovny v Brně (1910–12, s Robertem Farským). Věnoval se také navrhování interiérů a uměleckoprůmyslových předmětů – od nábytku přes textilie a keramiku (spoluzaložil výrobnu Kunštátské keramiky) až po hračky. Tyto jeho návrhy se vyráběly v Uměleckoprůmyslových dílnách (Bürgerliche Handwerkkunst), které založil v Brně roku 1910 jako obdobu Wiener Werkstätte. Byl také členem Společenstva stavitelů v Brně. Největší architektonickou zakázkou v polovině 20. let byla správní budova Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích v doznívajícím monumentálním stylu.

Koncem 20. let se jeho tvorba vyvíjela směrem k moderní architektuře, okouzlil ho především konstruktivismus. V tomto směru navrhl také Pavilon výstavních trhů na Výstavě soudobé kultury v Brně (1926–28). Kvůli hospodářské krizi byl Čermák roku 1933 nucen zavřít své Uměleckoprůmyslové dílny. Na počátku 30. let byl jmenován ředitelem Technické a instalační ústředny firmy ASO, pro kterou navrhl většinu jejích obchodních domů po celém Československu. Jejich architektura byla inspirována německými funkcionalisty, zároveň ale také architekturou obchodních domů USA, kam podnikl studijní cestu. Těsně před válkou si pak navrhl vlastní rodinný dům v Bílovicích nad Svitavou, kde pracoval a žil až do své smrti 23. září 1961.

 LV / bam.brno.cz

Bohumír František Antonín Čermák | Architekti/ky | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz)

Martina Straková, Dílo architekta Bohumíra Čermáka. 1882–1961 (diplomová práce), Seminář dějin umění, FF MUNI, Brno 2002.